Verhaaf & Duurzaamheid

Proces van dienstverlening

Verhaaf doet alleen zaken met hoogwaardige toeleveranciers die hun faam reeds waar hebben gemaakt. De toeleveranciers worden middels een strikt inkoopbeleid gescreend op productveiligheid, service en betrouwbaarheid. De toeleveranciers werken minimaal volgens hygiëne code of een HACCP systeem. Daarbij passen we integraal in onze bedrijfsvoering de milieucriteria m.b.t. catering toe, dit wordt nader toegelicht en uitgewerkt in dit document. Nu volgt een uitleg en toelichting op  de werkwijze m.b.t. onze dienstverlening.

Ingangscontrole

Bij ontvangst wordt er nauwlettend gecontroleerd op versheid producten, temperatuur, staat verpakking, houdbaarheid, reinheid transportmiddel, aanwezigheid van eventuele zichtbare parasieten, geur (i.v.m. versheid). Na goedkeuring levering worden de producten middels FIFO beleid op de verschillende opslagplaatsen opgeslagen.

Opslag

Alle producten worden middels FIFO opgeslagen. Dat wil zeggen producten met de langste houdbaarheid wordt als laatste gebruikt. Om dit systeem te vergemakkelijken worden producten met een langere houdbaarheid achter producten welke als eerste verwerkt dienen te worden geplaatst. Gevaarlijke middelen als reiniging- en desinfectiemiddelen worden apart van verpakkingsmateriaal, apparatuur, grondstoffen en eindproduct opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte.

Onze centrale keuken past de juiste manier van de scheiding van afval toe. Scheiding van afval vindt plaats door middel van aparte opslag van:

 • Glas
 • Papier / Karton
 • Chemisch
 • Olie / vet
 • Rest afval

Verhaaf werkt zo veel mogelijk met gescheiden afvalverwerking, en duurzame materialen. Het hergebruik van materialen wordt gepromoot, disposables worden tot een minimum beperkt.

Bewerken

Tijdens het bewerken worden belangrijke parameters als, kerntemperaturen en bewerkingstijden nauwlettend in de gaten gehouden om eventuele uitgroei van micro-organismen te voorkomen / te beheersen.

Transport

Producten worden voor transport eerst voldoende teruggekoeld (tot onder 7°C). De producten worden in koelkarren (geïsoleerd) getransporteerd. Vooraf wordt er gecontroleerd of de temperatuur wel onder 7 graden Celsius is. Het orderpicken gebeurt uiteraard volgens het FiFo principe. Alle producten worden in bulk vervoerd en op locatie geproportioneerd. Zodoende hoeven niet alle producten voorgeproportioneerd apart verpakt te worden.

Hygiënemaatregelen

Alle producten voldoen aan de eisen welke zijn opgenomen in EU verordening 2073 / 2005.

HACCP team

Eisen die gesteld worden aan het HACCP-team, gelden niet voor elk individueel lid van het team maar voor het totale team. Het totaal van de teamleden moet aan de eisen voldoen:

 • Kennis van het HACCP-systeem en de achterliggende systematiek
 • Kennis van hygiëne regels
 • Kennis van microbiologie, chemie, voedselveiligheid
 • Kennis van het producten en de bewerkingen daarvan.
 • Kennis van wetgeving (warenwet / hygiëne verordeningen)
 • Kennis van het bedrijf, de bedrijfsvoering en de bijzonderheden van het bedrijf.
 • Kennis van techniek

Milieuplan

De impact van onze diensten op het milieu proberen wij zo veel mogelijk te minimaliseren. Kern van onze cateringdiensten is het produceren van eten en het samenbrengen van onze medewerkers, eten, drinken en materialen, vaak op locatie van de opdrachtgever. Daarbij vindt woon- werk‑ en werk- werkverkeer plaats tussen onze medewerkers en de opdrachtgever alsmede tussen ons logistiek centrum en de opdrachtgever. Onze relevante duurzaamheidthema’s zijn:

 • mobiliteit (klimaatverandering en luchtkwaliteit)
 • energiegebruik (klimaatverandering)
 • afvalverwerking en preventie

Vervoersplan

De milieu-impact van onze diensten wordt grotendeels bepaald door onze zakelijke mobiliteit. Als onderdeel van het MVO-beleid hebben wij in ons vervoersplan maatregelen opgenomen om in het algemeen de CO2-uitstoot met betrekking tot onze zakelijke mobiliteit te verminderen. Zo combineren wij zo veel mogelijk ritten met eten, drinken, cateringmaterialen en aanverwante zaken als decoratie. Wij zijn dan ook trots dat 95% van onze transportbewegingen combinatieritten zijn. Daarnaast is 90% van onze cateringmedewerkers woonachtig in regio Amsterdam. Wij stimuleren het gebruik van openbaar vervoer of de fiets voor woon/ werkverkeer.

Energie en water besparende maatregelen

Als bedrijf stimuleren wij daar waar mogelijk energiebesparende maatregelen door de medewerkers. Het uitzetten van beeldschermen, lichten niet onnodig laten branden maar ook het installeren van sensorlampen en “slimme” keukenapparatuur dragen hun steentje bij. De juiste inzet van de spoelstraat op een efficiënte manier heeft een grote invloed op energiebesparing. Dit gebeurt middels het wekelijks uitlezen van de kengetallen en deze vertalen naar efficiencydoelstellingen voor deze machine.