Verhaaf & Duurzaamheid

De toeleveranciers van Verhaaf worden doormiddel van een strikt inkoopbeleid gescreend op productveiligheid, service en betrouwbaarheid. Zij werken minimaal volgens hygiëne code of een HACCP systeem. Daarbij passen we integraal in onze bedrijfsvoering de milieucriteria m.b.t. catering toe. Hieronder volgt een uitleg en toelichting op de werkwijze met betrekking op onze dienstverlening.

Bij ontvangst wordt er nauwlettend gecontroleerd op versheid producten, temperatuur, staat verpakking, houdbaarheid, reinheid transportmiddel, aanwezigheid van eventuele zichtbare parasieten, geur (i.v.m. versheid). Na goedkeuring levering worden de producten middels FIFO beleid op de verschillende opslagplaatsen opgeslagen.

Alle producten worden middels Fifo (First in – first out) opgeslagen. Dat wil zeggen producten met de langste houdbaarheid wordt als laatste gebruikt. Om dit systeem te vergemakkelijken worden producten met een langere houdbaarheid achter producten welke als eerste verwerkt dienen te worden geplaatst. Gevaarlijke middelen als reiniging- en desinfectiemiddelen worden apart van verpakkingsmateriaal, apparatuur, grondstoffen en eindproduct opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte.
Onze centrale keuken past de juiste manier van de scheiding van afval toe. Scheiding van afval vindt plaats door middel van aparte opslag van:

 • Glas
 • Papier / Karton
 • Chemisch afval
 • Olie / vet
 • Restafval

Verhaaf werkt zo veel mogelijk met gescheiden afvalverwerking, en duurzame materialen.

Tijdens het bewerken worden belangrijke parameters als, kerntemperaturen en bewerkingstijden nauwlettend in de gaten gehouden om eventuele uitgroei van micro-organismen te voorkomen / te beheersen.

Producten worden voor transport eerst voldoende teruggekoeld (tot onder 7°C). De producten worden in koelkarren (geïsoleerd) getransporteerd. Vooraf wordt er gecontroleerd of de temperatuur wel onder 7 graden Celsius is. Het order-picken gebeurt uiteraard volgens het Fifo principe. Alle producten worden in bulk vervoerd en op locatie geportioneerd. Zodoende hoeven niet alle producten voor geportioneerd apart verpakt te worden.

Alle producten voldoen aan de eisen welke zijn opgenomen in EU verordening 2073 / 2005.

Eisen die gesteld worden aan het HACCP-team, gelden niet voor elk individueel lid van het team maar voor het totale team. Het totaal van de teamleden moet aan de eisen voldoen:

 • Kennis van het HACCP-systeem en de achterliggende systematiek
 • Kennis van hygiëneregels
 • Kennis van microbiologie, chemie, voedselveiligheid
 • Kennis van de producten en de bewerkingen daarvan
 • Kennis van wetgeving (warenwet / hygiëne verordeningen)
 • Kennis van het bedrijf, de bedrijfsvoering en de bijzonderheden van het bedrijf
 • Kennis van techniek

De impact van onze diensten op het milieu proberen wij zo veel mogelijk te minimaliseren. Kern van onze cateringdiensten is het produceren van eten en het samenbrengen van onze medewerkers, eten, drinken en materialen, vaak op locatie van de opdrachtgever. Daarbij vindt woon- werk‑ en werk- werkverkeer plaats tussen onze medewerkers en de opdrachtgever alsmede tussen ons logistiek centrum en de opdrachtgever. Onze relevante duurzaamheidthema’s zijn:

 • Mobiliteit (klimaatverandering en luchtkwaliteit)
 • Energiegebruik (klimaatverandering)
 • Afvalverwerking en preventie

De milieu-impact van onze diensten wordt grotendeels bepaald door onze zakelijke mobiliteit. Als onderdeel van het MVO-beleid hebben wij in ons vervoersplan maatregelen opgenomen om in het algemeen de CO2-uitstoot met betrekking tot onze zakelijke mobiliteit te verminderen. Zo combineren wij zo veel mogelijk ritten met eten, drinken, cateringmaterialen en aanverwante zaken als decoratie. Wij zijn dan ook trots dat 95% van onze transportbewegingen combinatieritten zijn. Daarnaast is 90% van onze cateringmedewerkers woonachtig in regio Amsterdam. Wij stimuleren het gebruik van openbaar vervoer of de fiets voor woon/ werkverkeer.

Als bedrijf stimuleren wij daar waar mogelijk energiebesparende maatregelen door de medewerkers. Het uitzetten van beeldschermen, lichten niet onnodig laten branden maar ook het installeren van sensorlampen en “slimme” keukenapparatuur dragen hun steentje bij. De juiste inzet van de spoelstraat op een efficiënte manier heeft een grote invloed op energiebesparing. Dit gebeurt middels het wekelijks uitlezen van de kengetallen en deze vertalen naar efficiencydoelstellingen voor deze machine.

Papier en glas worden gerecycled tot nieuw papier en glas. Van plastic afval worden nieuwe producten gemaakt. Doordat geen nieuw plastic gebruikt hoeft te worden, zijn er minder fossiele brandstoffen nodig, waardoor er wordt bespaard op energie en CO2 uitstoot. GFT afval wordt verwerkt tot compost en groen gas. Groen gas is duurzaam geproduceerd biogas wordt bijvoorbeeld gebruikt als brandstof voor auto’s. Bij composteren wordt het gft-afval verteerd tot een natuurlijke voedingsstof voor de land- en tuinbouw, voor tuinaarde en potgrond.

Biologische afbreekbare disposables zijn gemaakt van hernieuwbaar, natuurlijk materiaal zoals suikerriet, zetmeel en PLA en zijn daarom composteerbaar.

Onverwerkte of onbewerkte ingrediënten worden verwerkt. Croutons worden gemaakt van oud brood en er wordt soep gemaakt van groentes die gebruikt zijn voor buffet-decoratie.

Energieverbruik wordt tijdens evenementen teruggedrongen door het gebruik van groene aggregaten en LED,- of spaarlampen.

Er wordt voor 90% gewerkt met lokale ingrediënten op gebied van groenten, fruit, zuivel en brood. Door dit te doen garanderen we ook het gebruik van seizoen ingrediënten. Hollandse groenten van de grond zijn veel minder belastend voor het milieu dan alle ingevlogen en in kas gekweekte groenten. Een kilo groente uit een kas kost twaalf keer zoveel energie als een kilo groente uit de grond.

Door vegetarisch of zelfs veganistisch te eten, wordt bijgedragen aan een ‘betere wereld’. De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas – evenveel als de transportsector. Hiernaast is bijvoorbeeld maar één procent van het totale waterverbruik nodig voor het watergebruik in huis en maar liefst 43 procent is nodig voor de productie van vlees, eieren en zuivel. Verhaaf heeft een ruim aanbod aan vegetarische en veganistische menu’s, bij ons kun je ‘puur ‘ genieten van de heerlijkste plantaardige gerechten, desserts, taarten… alles is mogelijk!

Op projectbasis werken wij samen met instanties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verbinden met het bedrijfsleven. Deze mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn gecertificeerde vakkrachten. En wat net zo belangrijk is: ze zijn enthousiast en bijzonder gedreven in hun werk. Ze worden ingezet op evenementen bij bijvoorbeeld de garderobe, in de bediening, bij registratie van de gasten of als keuken assistent. Ze worden goed getraind en ondersteund en zijn volwaardig onderdeel van ons team.. want iedereen moet toch een kans krijgen?